Oostwold al zeven eeuwen in beweging (1)

Geschreven: donderdag 13 februari 2014 Geschreven door: Jaap Diepstra

OOSTWOLD – Oostwold is actief op zoek naar haar verleden. Een werkgroep is een expositie en lezingen aan het voorbereiden en er wordt dan ook gezocht naar verleden, heden en toekomst. Via historische verhalen wordt de expositie in het najaar van 2014 ingeleid. Vandaag deel 1.

Oostwold, 14 januari 1799

‘Hard trekt dominee van Rhee de pastoriedeur achter hem dicht en stapt de ijskoude besneeuwde wintermorgen in. Er staat een harde noordoosten wind die de sneeuw doet opstuiven tot één wervelende massa. De eerste morgenschemer gloort en duisternis van de nacht vervaagt. Het silhouet van de grote linden om de oude kerk worden allengs duidelijker’.

Gaave

‘Hoewel warm gekleed , huivert de dominee toch van de kou die naar het voelt dwars door zijn kleding gaat. In zichzelf gekeerd mompelt hij, dat dit toch geen tijd is om jezelf buiten de deur te begeven. Maar wetend dat er niets anders op zit beweegt de man zich naar de oever van de Gaave, het eeuwenoude stroompje dat noordwaarts langs Oostwold stroomt’.

Modderpad

‘De batting , die hier over het nu deels bevroren water ligt geeft toegang tot het overliggend modderpad. Dit modderpad, lopend in oostelijke richting tot aan het Zet over het Hoendiep nabij de Poffert, heeft verbinding met de trekweg die leidt naar de stad Groningen. De dominee reist echter niet alleen…’

Expositie

Interesse in de historie van Oostwold en nieuwsgierig naar het verdere verloop van dit verhaal? In het najaar van 2014 is de expositie gepland. De organisatie van de expositie is echter  nog op zoek naar foto’s en videomateriaal, uithangborden, straatnaamborden, verhalen, anekdotes en kaarten. Kortom, alles wat kan worden gebruikt voor de expositie. Voor meer informatie kan men terecht bij Derk Feenstra (050-5515318) of Jaap Diepstra (050-5515663)