Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemCSSConfig has a deprecated constructor in /home/public/sites/www.oostwold.com/plugins/system/cssconfig/cssconfig.php on line 29
College in dialoog met raad over toekomstbestendige huisvesting

College in dialoog met raad over toekomstbestendige huisvesting

Geschreven: dinsdag 20 april 2021 Geschreven door: communicatie gemeente westerkwartier

logo gemeente WesterkwartierDoorgaan in de huidige vijftien huisvestingslocaties van de gemeente Westerkwartier vraagt veel extra inzet van financiële middelen om te voldoen aan onderhouds- en duurzaamheidseisen en -ambities.

Dat komt uit een uitvoerig onderzoek dat het college van burgemeester en wethouders heeft uitgevoerd in opdracht van de raad. Het college heeft op basis van die uitkomsten ook onderzocht wat nodig is voor een toekomstbestendige huisvesting van medewerkers, college en gemeenteraad. Op maandag 26 april 2021 gaat het college met de gemeenteraad tijdens een openbare raadsbijeenkomst in dialoog over het onderzoeksrapport.

Continuering huidige situatie leidt tot aanzienlijke extra benodigde financiële middelen

De gemeente is na de herindeling doorgegaan in vier gemeentehuizen, acht buitendienstlocaties en drie locaties voor Novatec. Een aantal van deze gebouwen is al oud en in slechte onderhoudsstaat en ook voor wettelijk verplichte verduurzaming zijn extra financiële middelen nodig, meer dan eerder gedacht. Doorgaan in alle huidige gebouwen vraagt grote investeringen, kost daardoor € 1,3 miljoen extra per jaar ten opzichte van de huidige begroting en leidt niet tot een optimaal duurzame situatie die past bij een toekomstbestendige dienstverlening.

Toekomstige opties ter bespreking met de raad

Het college heeft daarom op basis van de opdracht van de raad een aantal alternatieve, meer toekomstbestendige huisvestingscenario’s in beeld laten brengen. Bij de beoordeling van alle opties is onder andere gekeken naar duurzame reisbewegingen/bereikbaarheid, interne samenwerking, gewenste vorm van dienstverlening, duurzaamheid inclusief circulair bouwen, goede invulling van te verlaten locaties, planologische aspecten en naar de financiën. Vijf van deze alternatieve scenario’s komen als goede en financieel haalbare opties uit het onderzoek naar voren. Deze opties vragen ook om een investering, maar leiden in jaarlijkse kosten tot een voordeel ten opzichte van  de huidige begroting.

Gemeentehuis

Voor het gemeentehuis/kantoor geldt dat er vier centrale opties en een verspreide optie als financieel en inhoudelijk haalbaar uit het onderzoek naar voren komen. De centrale opties zijn het uitbouwen van het huidige gemeentehuis Leek of Zuidhorn, Hoofdstraat 101-1 in Midwolde en bedrijventerrein Leeksterveld. De verspreide optie is een combinatie van de gemeentehuizen Leek en Zuidhorn.

Buitendienst en Novatec

Voor de Buitendienst en Novatec is gekeken naar meer onderlinge samenwerking en huisvesting op minder locaties. Uit het onderzoek blijkt dat dat kan op drie hoofdlocaties: buitendienstlocaties in Grootegast en Noordhorn en een samengevoegde nieuwe werklocatie voor Novatec en buitendienst Marum en buitendienst Leek. Voor deze laatste locatie zijn Leeksterveld en Hoofdstraat 101-1 in Midwolde geschikt. De drie hoofdlocaties worden voor de buitendienst aangevuld met een sublocatie in Oldehove. Mogelijk kunnen ook dorpshuizen worden ingezet als uitvalsbases. Voor Novatec blijven de locaties Kwekerij Leek en Kringloopwinkel Tolbert in bedrijf.

Wethouder Hielke Westra: “Doorgaan in de huidige huisvesting vraagt jaarlijks veel extra middelen. Want er moet dan een flinke inhaalslag worden gemaakt als het gaat om de onderhoudstoestand en daarnaast hebben we onze duurzaamheidsambities en wettelijke verplichtingen. We willen onze huisvesting passend maken bij onze manier van dienstverlening en werken dichtbij onze inwoners. We gaan daarom graag met de raad in gesprek over de onderzochte toekomstbestendige opties die ook vragen om een investering maar die kunnen leiden tot vermindering van de jaarlijkse kosten”.

Dienstverlening Dichtbij

Uitgangspunt van de gemeentelijke dienstverlening is dat die plaatsvindt daar waar de inwoner dat wenst, waarbij medewerkers steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk werken. Ook wordt ingezet op meer digitale dienstverlening. De huisvesting willen we passend maken op onze manier van dienstverlening en werken en krijgt daarmee een andere functie, meer gericht op ontmoeting en samenwerken. Hierin zijn ook de ervaringen die zijn opgedaan in de coronatijd verwerkt waardoor we meer zullen thuiswerken. De toekomstbestendige alternatieve huisvestingscenario’s gaan daarom uit van minder werkplekken en meer ontmoetingsruimte. De totale benodigde kantoorruimte is ongeveer 40 procent minder dan de optelsom van de huidige gemeentehuizen.

Raadsoverleg

Op 26 april wordt de gemeenteraad over het onderzoek geïnformeerd tijdens een openbare raadsbijeenkomst. Het college legt daarna een masterplan en raadsvoorstel voor aan de raad waarin ook de prioritering en fasering wordt aangegeven. De planning is er op gericht dat de raad in juni opiniërend vergadert tijdens een raadsoverleg en zal vervolgens gevraagd worden een besluit te nemen over een toekomstbestendige richting. De raadsbijeenkomst van 26 april is te volgen via www.westerkartier.nl/raadsvergaderingen.