Extra aandacht verkeersveiligheid bij Pasop Midwolde

Geschreven: vrijdag 12 maart 2021 Geschreven door: communicatie gemeente westerkwartier

logo gemeente WesterkwartierDe gemeente heeft twee attentieborden langs de Pasop in Midwolde geplaatst, één aan de Noorderweg bij Leek en één bij de Fanerbrug ter hoogte van Briltil. De borden zijn geplaatst in het kader van het project Knelpunten en Participatie. Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Westerkwartier, politie en Veilig Verkeer Nederland. Hierin wordt bij de aanpak van verkeersknelpunten gezamenlijk gekeken naar de infrastructuur, de wijze waarop de buurt is betrokken en naar de inzet van verscherpt toezicht.

Knelpunten en Participatie
Inwoners beschouwen verkeersveiligheid als belangrijkste veiligheidsrisico, zo blijkt uit de uitgevoerde veiligheidsanalyse in 2019. Verkeersveiligheid is daarom een belangrijk thema in het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente. Om de verkeersveiligheid te verbeteren heeft het college opdracht gegeven voor het project Knelpunten en Participatie.

Pasop Midwolde

De Pasop in Midwolde is het eerste project in het kader van Knelpunten en Participatie. Zo zijn de gemeente, politie en Veilig Verkeer Nederland tot de conclusie gekomen op deze locatie verscherpt toezicht te houden in de vorm van snelheidscontroles. Om automobilisten en motorrijders te attenderen op de snelheidsregels en -controles zijn de attentieborden langs de Pasop geplaatst.

Verkeersveiligheid
Wethouder Infrastructuur en Verkeer Geertje Dijkstra-Jacobi: “Met deze borden willen we de gemotoriseerde verkeersdeelnemers extra attenderen op de geldende maximumsnelheid van 60 km/uur. Hiermee willen we bereiken dat de automobilisten zich bewust zijn van hun gedrag en hun snelheid hierop aanpassen. Dit komt de veiligheid van de deelnemers aan het verkeer en de aanwonenden op de Pasop en omgeving ten goede.”