Gemeente sluit overeenkomst met initiatiefnemers Buurtschap de Gast Zuidhorn

Geschreven: woensdag 27 januari 2021 Geschreven door: communicatie gemeente westerkwartier

logo gemeente WesterkwartierGemeente Westerkwartier sluit een overeenkomst met de initiatiefnemers van woningbouwplan Buurtschap de Gast in Zuidhorn. Dinsdag 26 januari hebben wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi en Toos Zeelenberg en Koos Roorda, initiatiefnemers van het Buurtschap De Gast, de anterieure overeenkomst ondertekend. Hierin zijn de afspraken over de samenwerking en de voorwaarden voor de uitvoering vastgelegd. Na de ondertekening start de formele bestemmingsplanprocedure voor dit plan.

Project

Het project Buurtschap de Gast bestaat uit het realiseren van levensloopbestendige woningen en een gemeenschappelijk gebouw aan een collectief erf op een perceel achter De Gast in Zuidhorn. Het is een kleinschalig project met 15 wooneenheden in een groene, parkachtige omgeving met gedeelde voorzieningen, waarbij een duurzame vorm van wonen en leven centraal staat.

Gebiedsvisie
Het perceel is op dit moment in gebruik als weidegrond. De eigenaar wil het terrein gaan ontwikkelen voor woningbouw. Het project Buurtschap De Gast betreft een onderdeel van de gebiedsvisie Tussen De Gasten, die in 2018 in de gemeenteraad van de gemeente Zuidhorn is besproken. Hierbij is ingestemd met het verder uitwerken van het woningbouwplan Buurtschap De Gast.

Afstemming
In het voortraject is afstemming geweest met de toekomstige bewoners over de opzet van het plan. In een vroeg stadium van het ontwerpproces zijn bewoners betrokken bij het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Wethouder Ruimtelijke Ordening Geertje Dijkstra-Jacobi: “Het kleinschalige project past goed bij de actuele woonwensen zoals levensloopbestending en duurzaam. Het plan is in goede samenwerking met de initiatiefnemers tot stand gekomen. Zij hebben ook de toekomstige bewoners en omwonenden vroegtijdig betrokken bij hun plannen. Het project Buurtschap De Gast is een mooie woningbouwontwikkeling en aanwinst voor Zuidhorn en voor de gemeente Westerkwartier.”

Voor meer informatie over het project en de woonmogelijkheden zie www.buurtschapdegast.nl.