Vangrail langs Van Starkenborghkanaal tussen Gaarkeuken en Stroobos

Geschreven: donderdag 17 december 2020 Geschreven door: communicatie gemeente westerkwartier

logo gemeente WesterkwartierHet college van de gemeente Westerkwartier stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen voor het realiseren van een vangrail langs het Van Starkenborghkanaal tussen Gaarkeuken en Stroobos. De vangrail komt ten noorden van het Van Starkenborghkanaal. Rijkswaterstaat, waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en de gemeente Achtkarspelen ondersteunen het aanbrengen van de vangrail, die voor een deel doorloopt op Fries grondgebied. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkent de noodzaak van deze fysieke afscheiding. Zij heeft op basis van de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen zeer recent een bijdrage van € 131.000 toegekend voor de realisering van de vangrail.

(Fysieke) veiligheid

Een van de ambities in het coalitieakkoord 2019-2022 van de gemeente Westerkwartier is het verbeteren van de (fysieke) veiligheid van de infrastructuur. Het aanbrengen van de vangrail als afscheiding tussen het Van Starkenborghkanaal en de hier langs liggende weg levert hier een bijdrage aan. Deze fysieke afscheiding biedt zowel het wegverkeer als het vaarverkeer betere bescherming en draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Wethouder Infrastructuur en Verkeer Geertje Dijkstra-Jacobi: “Op het gebied van onze fysieke infrastructuur willen we verbeterslagen maken. Het laten aanbrengen van deze vangrail is daar een uitwerking van. De bijdrage van het ministerie geeft ook aan dat zij de noodzaak zien van het realiseren van de vangrail. We willen hiermee de veiligheid van het wegverkeer langs en vaarverkeer op het Van Starkenborghkanaal verbeteren.”