Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemCSSConfig has a deprecated constructor in /home/public/sites/www.oostwold.com/plugins/system/cssconfig/cssconfig.php on line 29
Privacybeleid

Privacybeleid

Hieronder is het voorlopige Privacybeleid van Oostwold.com en Gaveborg.nl in concept opgenomen. In de Privacyverklaring volgt een verdere uitwerking van de punten die van toepassing zijn voor de website.

Z.s.m. volgt de definitieve versie.

 

Oostwold.com en Gaveborg.nl vinden het belangrijk om goed om te gaan met de persoonlijke gegevens van organisaties, bedrijven, verenigingen of commissies en de contactpersonen hiervan die vermeld staan op de website en bekend zijn bij de webmaster(s). Wij hechten daarom veel waarde aan de bescherming van deze persoonsgegevens. Met het opgestelde Privacybeleid en de uitvoering hiervan, willen we helder en transparant informatie geven over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens en doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en uw privacy te waarborgen. Oostwold.com en Gaveborg.nl houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Rechten omtrent uw gegevens

Als betrokkene van Oostwold.com heeft u recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben dan wel van uw website hebben overgenomen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

In het geval van een van toepassing zijnde toestemmingsvraag en ondertekende verklaring, mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van de door u gegeven toestemming. In dit geval heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen en wordt er gezamenlijk gekeken naar een oplossing.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid of -verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Nick van Loo

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.