Bezoek B&W aan Oostwold

Bezoek B&W aan OostwoldOp 23 mei heeft het college van burgemeester en wethouders van Leek een bezoek gebracht aan Oostwold. Normaliter bezoekt het college eens per twee jaar ieder dorp en wijk in de gemeente. Het laatste bezoek was dan ook relatief kort geleden (september 2017), maar in het kader van de gemeentelijke herindeling was dit dus een extra rondje.

Evert van Vliet nam namens Stichting Dorpshuis Oostwold het voortouw en kaartte diverse zaken aan die in 2017 waren besproken. Over veel punten werd al veel langer gesproken, soms zelfs jaren. Het was prettig te constateren dat er nu echt schot zit in een aantal langlopende kwesties.

Zo komt er nu op korte termijn (in elk geval dit jaar nog) een voetpad die de Borglaan verbindt met de Gaveborg. Dit zal achter de begraafplaats langs lopen en is een mooie, veilige weg, met name voor kinderen.

Verder komt er een inrijverbod voor vrachtverkeer in de Ericalaan. Er is nu grote overlast van vrachtverkeer vanuit de richting Leek, omdat de chauffeurs door hun navigatiesysteem langs de kortste route naar het industriegebied worden geleid – en deze voert dwars door een woongebied.

Ook is er een onderzoek ingesteld naar de slechte werking van riolering en afwatering in het gebied Kerkeweg/Gave. Ook dit betreft een probleem wat al lang speelde maar wat nu concreet wordt aangepakt.

Wat betreft de Fietsroute Plus stelt gemeente Leek alles in het werk om deze langs de noordzijde (dus langs ons dorp) aangelegd te krijgen, dus ook over de Zonnewal. Helaas is de gemeente niet de enige partij die hier belanghebbende in is, maar ze begrijpen onze wens hierin volledig. De beslissing hierover valt op korte termijn.

We concluderen dan ook dat het college van B&W zoveel mogelijk open eindjes heeft afgerond, dus dat is zeer positief.

Wel is het ongelooflijk jammer dat slechts zéér weinig mensen uit Oostwold gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging van B&W. We weten zeker dat er dingen in Oostwold spelen die nu niet op de radar staan en een persoonlijk bezoek van B&W is natuurlijk een uitgelezen kans om dit bij de gemeente onder de aandacht te brengen.

We hopen dat bij een volgend bezoek meer mensen van deze gelegenheid gebruik maken!