Provincie kiest niet voor Fietsroute Plus noord-variant

Geschreven: vrijdag 02 november 2018 Geschreven door: Arnaud Sprenger

logo Fietsroute plusFietsroute Plus is een snelle en veilige fietsverbinding tussen de stad Groningen en omliggende gemeenten.  Er wordt al ruim 2 jaar gedebatteerd over het tracé Leek-Groningen. De stuurgroep van de Provincie die de mogelijkheden onderzoekt, heeft gisteren Provinciale Staten geadviseerd om te kiezen voor de variant die ten zuiden van de A7 loopt.

Waarom willen wil dit fietspad langs ons dorp?

Als inwoners van Oostwold en omliggende dorpen hebben wij ons er sterk voor gemaakt om de route vanaf het viaduct bij Lettelbert langs de noordzijde aan te leggen, omdat wij anders geen gebruik kunnen maken van de fietsroute. We zijn dan aangewezen op onveilige en slecht verlichte wegen, die bovendien meerdere keren per week door duizenden auto’s als sluiproute worden gebruikt bij files op de A7. Daarnaast heeft Qbuzz de busverbinding versoberd tot het absolute minimum.

Deze fietsroute is voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid voor ons dorp letterlijk van levensbelang. We hebben in december 2017 bijna 1000 handtekeningen opgehaald en overhandigd aan gedeputeerde Fleur Gräper, om onze dringende wens kracht bij te zetten. We zijn dan ook onaangenaam verrast en zeer teleurgesteld dat de stuurgroep geen oog lijkt te hebben voor onze noodkreten.

De noordelijke variant die wij willen, is 3,5 miljoen euro duurder dan de zuidelijke. In juni 2018 sprak de gemeente Leek bij monde van wethouder Karin Dekker de voorkeur uit voor de noordelijke route en zou een inspanning doen om extra budget te verzamelen. Het is wethouder Dekker gelukt hiervoor 1,75 miljoen beschikbaar te krijgen. Wij vinden dit, gezien het budget van Leek (50 miljoen) een prachtige geste. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de stuurgroep van de Provincie (budget: 1 miljard) weigert tegemoet te komen.

Het is ook een gemiste kans om de route niet te combineren met de geplande Zonnewal in Oostwold. Dankzij deze geluidswal met zonnepanelen kunnen fietsers in de luwte fietsen, zonder wind, lawaai en fijnstof van de A7. Daarnaast kunnen Provincie en gemeente door integratie met de Zonnewal goede sier maken met dit unieke, multifunctionele project op hun grondgebied.

Wat gaan we nu doen?

Op dit moment is de afwijzing van de noordelijke route nog een advies. Het is aan Provinciale Staten om hier vervolgens een besluit over te nemen. Wij gaan ons tot het uiterste inspannen om aan de Statenleden kenbaar te maken dat het niet uit te leggen is dat een heel dorp, dat volop in ontwikkeling is, bij de aanleg van een belangrijkste verkeersader compleet wordt overgeslagen.