Takkenroute en bladkooien najaar 2018

Geschreven: dinsdag 04 september 2018 Geschreven door: www.leek.nl

In het najaar van 2018 wordt de takkenroute weer gereden en staan de bladkooien weer in de gemeente.

Takkenroute

De takkenroute wordt dit jaar vanaf 3 december 2018 gereden. Per huishouden mag u maximaal 1 m³ gebundeld takken en snoeiafval aanbieden. De laatste inzameling vindt plaats in de week van 3 tot en met 7 december op het moment van uw reguliere huisvuilinzameling. Hierna dient u tuinafval thuis te composteren, mee te geven in de groene minicontainer of u kunt uw groenafval gratis naar milieustraat De Tweemat brengen. Het is niet toegestaan takken en snoeiafval voor 26 november aan te bieden.

Bladkooien

Vanaf 22 oktober 2018 staan op diverse locaties in de gemeente Leek weer bladkooien opgesteld waarin u afgevallen blad (en beslist geen ander tuinafval) kan deponeren. De bladkooien blijven tot medio halverwege december 2018 staan. De ingezamelde bladeren worden gecomposteerd bij milieustraatvoorziening De Tweemat in Grootegast.

Alléén voor bladeren

Helaas worden de bladkooien niet altijd gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. In de bladkooien mag u alleen bladafval gooien, geen takken of ander tuinafval. De bladzuiger die de kooien leegt kan alleen blad verwerken. In het afgelopen jaar heeft het misbruik van een bladkooi op enkele plaatsen geleid tot het verwijderen van deze voorziening. Ook dit jaar zal de gemeente dit beleid handhaven. Wij vragen onze inwoners om op te letten of de bladkooien goed worden gebruikt en te melden als iemand dat niet doet. Op die manier kan de gemeente deze voorziening handhaven.