Jacht op geld fietspad

Jacht op geld fietspadDe fietsverbinding van Leek naar Groningen moet lopen langs Midwolde, Oostwold, Lettelbert en Hoogkerk.

Dat is de inzet van de gemeente Leek. De uitvoering van deze noordelijke variant van de zogenoemde Fietsroute Plus valt echter 3,4 miljoen euro duurder uit dan de zuidelijke variant die loopt langs de andere kant van de A7 over de Roderwolderdijk.

Om de noordelijke variant te realiseren, moeten ter hoogte van bedrijventerrein Westpoort twee kunstwerken worden aangelegd onder waterlopen door. Die zijn grotendeels de oorzaak van de extra kosten, zegt de Leekster wethouder Karin Dekker (GroenLinks). De totale kosten van de aanleg van de noordelijke route komen uit op 11,4 miljoen euro. De zuidelijke variant kost 8 miljoen.

De provincie hikt tegen de extra uitgave van 3,4 miljoen aan. Om die reden stelde verkeersgedeputeerde Fleur Gräper (D66) in een laatste overleg met vertegenwoordigers van gemeenten Leek, Groningen en Noordenveld voor om te kiezen voor de zuidelijke route. Ook Noordenveld kiest voor deze goedkopere variant over eigen grondgebied. De voorkeur van provincie, gemeenten Groningen en Leek gaat evenwel uit naar de noordelijke route. ,,’t Is Leek een lief ding waard dat Oostwold en andere dorpen een rechtstreekse fietsverbinding krijgen naar de stad’’, zegt Dekker.

Provincie en gemeente Groningen zijn niet bereid het ontbrekende bedrag op tafel te leggen voor de duurdere variant. Hoewel ook Leek krap bij kas zit, gaat wethouder Dekker onderzoeken of alsnog de benodigde 3,4 miljoen bij elkaar kan worden geharkt.

Zonnewal

De zuidelijke variant is volgens Dekker extra aantrekkelijk vanwege het plan dat er ligt om ter hoogte van Oostwold een nieuw aan te leggen geluid- en zonnewal te integreren in in het fietspad. ,,De wal houdt de fietsers een kilometer lang uit de wind. Met de stroom die wordt opgewekt met de zonnecollectoren wordt het ook mogelijk om het fietspad ter plaatse ijsvrij te houden.’’

Als het onverhoopt niet lukt de benodigde miljoenen op korte tijd op tafel te krijgen, kiest wethouder Dekker liever voor uitstel van het project. ,,Dan wachten we de raadsverkiezingen in Groningen en Westerkwartier en Statenverkiezingen af. Daarna moet nieuw beleid worden geformuleerd. Mogelijk kan dan alsnog financieel ruimte worden gemaakt voor uitvoering van de noordelijke variant.’’