Nieuwsbrief juni ligt bij u op de mat en nu ook alle berichten online

Donderdag 14 juni is de nieuwsbrief bij elke Oostwolmer op de mat gevallen. Hieronder is elk bericht uit deze nieuwsbrief opgenomen en natuurlijk is hij ook weer te downloaden via de nieuwsbrief downloads