Uitnodiging: Discussiebijeenkomst over de nieuwe verkeersvisie voor de gemeente Leek

Geschreven: maandag 17 juli 2017 Geschreven door: Karin Dekker, Wethouder Verkeer en Vervoer gemeente Leek
Graag nodig ik u uit voor de discussiebijeenkomst over de nieuwe verkeersvisie voor de gemeente Leek. Deze vindt plaats in het gemeentehuis, donderdag 20 juli aanstaande van 19.30 tot ca. 22.00 uur.  Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.

Naar een actuele verkeersvisie

Doordat er geen verkeersvisie is, zoeken wij bij kwesties die zich aandienen van geval tot geval naar een oplossing. Met een visie willen we gemeente meer samenhang en doelgerichtheid in het verkeersbeleid brengen. Een visie maakt duidelijk wat de gemeente op middellange termijn wil bereiken, geeft houvast bij het stellen van prioriteiten en biedt de kaders voor hoe we reageren op wensen van bewoners en bedrijven.

Keuzes maken

De nieuwe verkeersvisie moet integraal zijn. Dat wil zeggen dat het niet alleen gaat om optimale bereikbaarheid of veiligheid, maar ook om onze doelen op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, aantrekkelijkheid en toerisme & recreatie. De kunst is om een goed – en breed gedragen – evenwicht te vinden. Dat is niet altijd gemakkelijk, want belangen en doelen kunnen botsen. Dan moeten we kiezen. Bijvoorbeeld tussen:

  • auto – fiets
  • parkeren – aantrekkelijkheid voor voetgangers
  • landschap en natuur – inrichting wegen (veiligheid, comfort)
  • historisch dorpsgezicht – veiligheid
  • bereikbaarheid – kindvriendelijkheid
  • doorstroming – leefbaarheid
  • herkenbaarheid – eigen karakter

Wat vindt u?

Graag wil ik weten wat u vindt van de keuzes die we in Leek in het verkeersbeleid tot nu toe hebben gemaakt. Bent u tevreden? Of zou u het anders hebben gedaan? Moeten we accenten verleggen? Andere keuzes maken? Hogere ambities stellen? Kunnen we ogenschijnlijk tegengestelde belangen toch verzoenen? Kan het groener én veiliger? Mooier én efficiënter?

Programma

19.00   Inloop

19.30   Welkom en opening; gevolgd door een korte presentatie van verkeerssituaties in Leek die ons aan het denken kunnen zetten.

20.00   Discussie in gemengd samengestelde subgroepen van ca. 10 deelnemers

20.45   Pauze

21.00   Korte rapportage uit de subgroepen en gezamenlijke terugblik op de avond

21.30   Afsluiting en napraten

22.00   Einde

 

Na de bijeenkomst zullen we mede op basis van uw inbreng een con concept-verkeersvisie maken. We verwachten dat we die in het najaar aan u kunnen presenteren.

 

Hartelijke groet en tot de 20 ste.