Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Oostwold

Sinds 1915
Algemeen

Uitvaartvereniging De “Laatste Eer” Oostwold verzorgt voor haar leden al meer dan 100 jaar de begrafenis of crematie. Hierbij wordt samengewerkt met Westera Uitvaartverzorger uit Vries. Ook zijn er een aantal vrijwilligers bij betrokken. De vereniging heeft geen winstoogmerk en het beleid is er op gericht om de kosten voor de leden laag te houden.

Doel

In overleg met familie/nabestaanden voor de overledene, een persoonlijke uitvaart verzorgen en om de familie/nabestaanden in een moeilijke tijd de zorg voor het regelen van de uitvaart, uit handen te nemen. Indien men dit wil worden familie/nabestaanden bij de uitvoering betrokken.

Vergoeding

De leden hebben recht op een aantal diensten. De waarde hiervan is voor 2015 vastgesteld op € 400,-. Door de penningmeester wordt dit in de factuur verrekend.

Leden/contributie

Inwoners van Oostwold en omstreken kunnen lid worden. De contributie is voor 2015 vastgesteld op € 15,- per jaar vanaf 18 jaar. Nieuwe leden ouder dan 18 jaar, betalen inleggeld.

Federatie

De vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen.

Voor meer informatie of opgave, neem dan contact op met Uitvaartvereniging "De Laatste Eer"