Bladkooien geplaatst

Categorie: Oostwold Nieuws Geschreven: vrijdag 18 september 2015

Bladkooien

Vanaf 19 oktober 2015 staan op diverse locaties in de gemeente Leek weer bladkooien opgesteld waarin u afgevallen blad (en beslist geen ander tuinafval) kan deponeren. De bladkooien blijven tot medio december 2015 staan. De ingezamelde bladeren worden gecomposteerd bij milieustraatvoorziening De Tweemat in Grootegast.

Alléén voor bladeren

 

Helaas worden de bladkooien niet altijd gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. In de bladkooien mag u alleen bladafval gooien, geen takken of ander tuinafval. De bladzuiger die de kooien leegt kan alleen blad verwerken. In het afgelopen jaar heeft het misbruik van een bladkooi op enkele plaatsen geleid tot het verwijderen van deze voorziening. Ook dit jaar zal de gemeente dit beleid handhaven. Wij vragen onze inwoners om op te letten of de bladkooien goed worden gebruikt en te melden als iemand dat niet doet. Op die manier kan de gemeente deze voorziening handhaven.

Let op: lik-op-stuk-beleid voor illegaal storten groenafval

Herhaaldelijk wordt de gemeente Leek geconfronteerd met illegaal gestort groenafval. Naast de ergernissen die dit oplevert voor goedwillende inwoners betekent dit ook een aanzienlijke kostenpost waar alle inwoners van de gemeente Leek gezamenlijk voor opdraaien. De gemeente controleert op het illegaal storten van groenafval en er wordt bij geconstateerde overtredingen een lik-op-stuk-beleid gevoerd.

Illegaal storten van groenafval is een overtreding

Het illegaal storten van groenafval is een overtreding van artikel 10.2 van de Wet milieubeheer. De boetes hiervoor kunnen uiteenlopen van € 300,00 tot € 950,00. Daarnaast worden de kosten voor het verwijderen van de vervuiling bij de dader in rekening gebracht.