Leek, Nietap en Nienoord vieren feest in nieuw decor

Categorie: Oostwold Nieuws Geschreven: maandag 17 augustus 2015

Bezoekers van binnen en buiten de gemeente kunnen zien wat er allemaal veranderd is en van 28 augustus tot en met 5 september negen dagen lang extra van het landgoed Nienoord en het vernieuwde centrum Leek-Nietap genieten door de vele activiteiten deze week. Bekijk het bomvolle LeekWeekprogramma vol activiteiten op www.leekweek.nl en winkeleninleek.nl.

Feestvieren in vernieuwd centrum Leek Nietap

Naast de reguliere LeekWeek activiteiten die Stichting Stelten jaarlijks organiseert sluiten de gemeente, ondernemers en andere stichtingen ook bij de festiviteiten aan met activiteiten in de LeekWeek. Zo kunt u op zaterdag 29 augustus genieten van een feestelijke muzikale streetparade van muziekkorpsen in en rond het centrum van Leek-Nietap. Op woensdagmiddag 2 september is er gezellige draaiorgelmuziek, waarbij kinderen met een klein handorgel een draaiorgelcertificaat kunnen verdienen. Om 15.00 uur sluit mevrouw Fleur Gräper-van Koolwijk (voorzitter Regio Groningen Assen en gedeputeerde van de provincie Groningen) samen met de heer Rien Honnef (wethouder van Leek) en de heer Henk Kosters (wethouder van Noordenveld) de projecten officieel af bij de nieuwe vlonder aan het Boveneind.

Landgoed Nienoord met nieuwe glans

Dankzij de inzet van velen en de hulp van subsidies heeft het landgoed met de bijzondere borg, de schelpengrot en de prachtige landelijke omgeving de afgelopen jaren ook een flinke opknapbeurt gekregen.

Nu alles er weer zo glanzend bij ligt, willen we het landgoed graag aan u laten zien. In de filmzaal van het Infocentrum zijn de hele week tussen 10 en 16 uur drie films te zien: één over de historie van het landgoed Nienoord, één over de projecten die uitgevoerd zijn in het kader van de renovatiebeurt en een film over het centrum van Leek-Nietap door de jaren heen. Maak een wandeling over het landgoed. Bij het Infocentrum is een gratis kaartje verkrijgbaar.

Kleurwedstrijd

Kinderen kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd. Voor de deelnemers van 0 t/m 12 jaar zijn leuke prijzen te winnen. De kleurplaat is af te halen bij het Infocentrum Nienoord, het gemeentehuis en bij winkeliers in Leek en Nietap. Je kunt hem ook downloaden via www.leekweek.nl. Lever je kleur plaat uiterlijk 29 augustus 2015 in bij Infocentrum Nienoord of bij het gemeentehuis Leek.


Bijdragen

Deze projecten zijn een deelproject van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden en zijn mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit Europa (Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (KOERS NOORD) en van de Regio Groningen-Assen en aanvullende bijdragen van Provincie Groningen en Provincie Drenthe. Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio. GA Regio Groningen-Assen ontdekken! www.regiogroningenassen.nl