Stand van zaken Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek

Categorie: Oostwold Nieuws Geschreven: donderdag 09 juli 2015

Met de realisatie van de maatregelen is veel geld gemoeid. Een belangrijk deel van dat geld is al toegezegd in de vorm van subsidies. In september 2015 nemen Provinciale Staten van Groningen naar verwachting een definitief besluit over de realisatie van het project HOV Leek en de toekenning van de laatste financiële middelen. Om dit najaar een vliegende start te kunnen maken met (de voorbereiding van) de realisatie wordt in de tussentijd onder andere gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Dit bevat een planning van de werkzaamheden die in de periode 2016 - 2018 uitgevoerd worden. 

Als Provinciale Staten in het najaar van 2015 instemmen met de realisatie van het project HOV Leek worden de 19 maatregelen verder uitgewerkt. Bij deze uitwerking wordt de omgeving betrokken. Na de zomer-vakantie van 2015 wordt hierover meer duidelijkheid geboden. In 2016 gaat de eerste schop de grond in.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Regio Groningen-Assen. Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio. GA Regio Groningen-Assen ontdekken! www.regiogroningenassen.nl