Gemeente Leek stopt met Infopagina Midweek

Categorie: Oostwold Nieuws Geschreven: vrijdag 03 juli 2015

Aanleiding voor dit besluit zijn de uitkomsten van een onderzoek naar de informatiebehoefte van de inwoners van de gemeente Leek. Inwoners halen hun informatie vooral van de website of nemen persoonlijk contact op met het Klanten Contact Centrum (KCC) via telefoon of balie. Als de bekendmakingen niet langer via de papieren Infopagina verschijnen zoekt men deze wel op via internet geeft men aan. Onbekend is dat men zich ook op deze bekendmakingen kan abonneren via de e-mailservice.

Gemeenteblad

Gemeenten zijn wettelijk verplicht zijn om hun algemeen verbindende voorschriften (verordeningen etc.) elektronisch bekend te maken. Daarnaast plaatst de gemeente Leek ook informatieve berichten in het Gemeenteblad. In 2011 is al besloten op de Infopagina alleen nog de wettelijke taken te publiceren en de rest van de publicaties via de website of via andere communicatiemiddelen aan de inwoners over te brengen. Dit is de afgelopen jaren ook gebeurd.

Alternatieven

Natuurlijk doen wij ons best om u ook zonder gemeentepagina zo goed mogelijk te informeren. U kunt er in ieder geval van uit gaan dat wij u altijd op de hoogte brengen als iets voor u persoonlijk van belang is, bijvoorbeeld met een brief. Bijvoorbeeld als uw straat wordt opengebroken, er verkiezingen aankomen, of u zelf een vergunning krijgt. Alle bekendmakingen van de gemeente Leek zijn te vinden op overheid.nl. Via de website zoek.overheid.nl kunnen inwoners zich gratis abonneren op bekendmakingen uit het Digitaal gemeenteblad. Abonnees krijgen iedere week de voor hun relevante bekendmakingen en nieuws via de e-mail thuisgestuurd. Niet iedereen heeft de beschikking over een internetverbinding. Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid om de bekendmakingen in te zien op het gemeentehuis. Dit kan via twee computers met internetverbinding, die in de publiekshal staan. Ook op andere locaties in de gemeente zijn computers beschikbaar waar men gratis informatie op kan zoeken. Dit is onder meer mogelijk in de Bibliotheek, Vredewold en Punt 1. Inwoners die met deze oplossing niet zijn geholpen, kunnen contact opnemen met de gemeente, tel. 0594-551515. We kunnen u wekelijks een papieren uitdraai van de bekendmakingen toesturen