Bestuur De Gaveborg in wachtkamer gezet

Categorie: Oostwold Nieuws Geschreven: woensdag 08 april 2015

OOSTWOLD – Al vier jaar is MFC De Gaveborg in Oostwold hét levendige centrum van het dorp. Een school, sportfaciliteiten, supermarkt en diverse verenigingsactiviteiten versterken dit beeld. Meer dan 100 vrijwilligers en bewoners van De Zijlen zijn er ook actief. Een echte participerende samenleving dus.

Wie de inleiding hierboven leest zou zeggen dat er weinig aan de situatie veranderd moet worden. Toch was De Gaveborg vorige week woensdagavond onderwerp van discussie aan de Tolberterstraat 66 tijdens een raadsvergadering. 75 Procent van de Gaveborg is namelijk bestemd voor activiteiten waar de gemeente Leek verantwoordelijk voor is, terwijl 25 procent van de activiteiten onder de hoede valt van de Stichting Dorpshuis Oostwold.

Hypotheek

De gemeente Leek heeft alle kosten die bij de oplevering van De Gaveborg kwamen kijken in eerste instantie voorgeschoten en de stichting heeft haar deel inmiddels voor 75 procent afbetaald. Vanaf het begin is het de bedoeling geweest dat de stichting mede-eigenaar van het gebouw zou worden. Voor het laatste deel dat nog afbetaald dient te worden – drie ton – is de stichting echter al twee jaar bezig om een hypotheek te krijgen, zodat de gemeente haar geld krijgt. Dit is vanwege verschillende redenen nog niet gelukt.

Risico’s te groot

De stichting kan op dit moment wel een hypotheek krijgen bij een bank, maar alleen onder voorwaarde dat de gemeente garant staat. Het college van B&W wil echter niet garant staan omdat zij de risico’s hiervan te groot vindt. In plaats daarvan wil het gemeentebestuur de stichting een lening geven, die in twintig jaar afgelost wordt. Pas daarna kan de stichting mede-eigenaar worden. Gedurende deze twintig jaar betaalt de stichting huur aan de gemeente en heeft het geen zeggenschap over het pand.

Niet begrepen

Het voorstel was tegen het zere been van de Stichting Dorpshuis Oostwold. Het bestuur van de stichting wil conform de afspraak mede-eigenaar worden van het deel van De Gaveborg dat reeds afbetaald is. Bovendien wil het bestuur een veel voordeligere hypotheek bij de bank afsluiten, dan de afbetalingsconstructie die B&W in gedachten heeft. Wethouder Morssink legde woensdagavond uit waarom het college het risico niet wilde nemen, maar deze uitleg werd niet geaccepteerd door de fracties van de ChristenUnie en D66. Ook Frans Traa, penningmeester van het bestuur van de stichting, was het volstrekt oneens met de redenering van de wethouder.

Pessimistisch

Pogingen van Mark Oosterhuis (CU) en Mercedes Prinsen (D66) om de wethouder uit te leggen waarom zij vonden dat de gemeente met het voorstel van de stichting juist minder risico liep, bleken tevergeefs. Traa, die op deze avond zijn Koninklijke onderscheiding droeg, was zichtbaar zeer teleurgesteld. Friso Roorda (VVD) bedacht nog wel een onconventioneel alternatief. De wethouder wil hierover nadenken en in het college bespreken, maar was pessimistisch over de haalbaarheid. Het college neemt gauw een besluit en weet zich gesteund door vier van de zes fracties in de gemeenteraad.