Veel klachten over hondenpoep in Leek

Categorie: Oostwold Nieuws Geschreven: dinsdag 03 maart 2015

Het is verplicht een hond aan de lijn te hebben, een opruimmiddel bij zich te hebben en poep op te ruimen. Hondenbezitters krijgen bij een overtreding een waarschuwing en bij de tweede keer een boete.  Op dit moment bedraagt de boete voor het niet opruimen van hondenpoep €140,00 en voor het niet bij zich dragen van een opruimmiddel €90,00. De boete voor het ten onrechte los laten lopen van een hond bedraagt €90,00.

Melding

De meeste hondenbezitters houden zich keurig aan de regels. Toch is het misschien niet voor iedereen duidelijk wat die regels nu precies inhouden. Meer informatie over het gemeentelijk hondenbeleid staat op www.leek.nl/hondenbeleid. Hier kunt u ook uw klachten over de vervuiling van de straat kwijt. Meld uw klacht via het meldingsformulier of bel de gemeente via 140594 of 0594 551515.