Koninklijke onderscheiding voor Frans Traa

Categorie: Oostwold Nieuws Geschreven: zaterdag 12 april 2014

Koninklijke onderscheiding voor Frans TraaLETTELBERT – Burgemeester Berend Hoekstra van de gemeente Leek heeft zaterdag 12 april een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Frans Traa te Lettelbert. Traa werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau tijdens de heropening van het dorpshuis in Lettelbert.

Traa (61) heeft door de jaren heen een zeer noemenswaardige staat van dienst opgebouwd met diverse vrijwillige taken. Zo is hij al sinds 1987 vrijwilliger bij de Vereniging Dorpsbelangen Lettelbert. De stichting probeert de saamhorigheid en leefbaarheid in het dorp in stand te houden. De heer Traa fungeert als adviseur van het bestuur, met name bij het aanvragen van subsidiegelden voor bijzondere gelegenheden. Daarnaast doet hij wekelijks een schoonmaakronde langs de Lettelberterplas.

Dorpshuis Lettelbert

Sinds 1996 fungeert de heer Traa ook als secretaris en penningmeester van de Stichting Dorpshuis Lettelbert. In de zomermaanden organiseert het dorpshuis schoolkampen, introductiedagen en survivals voor scholen, verhuurt men kano’s en exploiteert het een terras. Het dorpshuis werd verbouwd om het aan te passen aan de eisen van duurzaamheid en toegankelijkheid. Traa heeft hier aan bijgedragen door externe geldstromen aan te trekken.

Dorpshuis Oostwold

Ook is Traa sinds 2002 actief betrokken bij het realiseren en oprichten van Stichting Dorpshuis Oostwold. Sinds 2010 bekleedt hij hier ook de functie van penningmeester. Deze stichting had tot doel het realiseren van een multifunctioneel centrum in Oostwold, wat uiteindelijk plaatsvond in 2010. Bij de totstandkoming van het nieuwe multifunctionele centrum Oostwold is de heer Traa zeer betrokken geweest bij de bouwvoorbereiding, het overleg met de instanties en de verwerving van de fondsen. Als vrijwilliger was hij tevens fysiek actief bij de bouw. Thans exploiteert de stichting het centrum.

Dorpshuizencommissie

Vanaf 2006 is Frans Traa tevens initiatiefnemer van de Gebiedscooperatie Westerkwartier en sinds 2008 is Traa ook nog eens lid van de dorpshuizencommissie van de Vereniging Groninger Dorpen. De commissie bespreekt dorpshuiszaken, onderneemt naar aanleiding daarvan actie en initieert dorpshuisprojecten. Tot op de dag van vandaag vervult Traa alle genoemde vrijwilligerstaken nog altijd.