VOORAANKONDIGING: Binnenkort vervolgstappen in Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek

Categorie: Oostwold Nieuws Geschreven: zondag 06 april 2014

Op 21 oktober 2009 hebben de gemeenteraden van Noordenveld en Leek een integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Leek-Roden tot het jaar 2030 op het gebied van wonen, werken, natuur en landschap en verkeer vastgesteld. Naar aanleiding van de crisis op de huizenmarkt en de daarbij horende aangepaste verwachtingen aangaande de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Oostindie is deze integrale visie in 2012 door de raden van Leek en Noordenveld bijgesteld. Deze bijstelling heeft geleid tot een alternatief: het ‘Investeringspakket Leek-Roden’.
In 2013 zijn voor dit pakket een tweetal studies uitgevoerd, te weten:

 1. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek-Roden
 2. Realisatie P+R Leek A7 incl. busdoorstroming N372

De eerste studie HOV Leek-Roden was een studie naar routemogelijkheden van de buslijnen tussen Groningen en Leek/Roden. In die studie zijn vele varianten de revue gepasseerd. In Leek heeft dat uiteindelijk geleid tot een voorkeursvariant die gelijk is aan de huidige routevoering.

De tweede studie had betrekking op het trajectdeel tussen de A7 en de rotonde N372/Euroweg (bij Hotel Leek). Hierin is gekeken of, en zo ja hoe de doorstroming van de bus op de N372 verbeterd kan worden. Tevens is in die studie gezocht naar een geschikte locatie voor een te realiseren P+R nabij de A7. Voor beide studies zijn in 2013 verschillende informatieavonden georganiseerd.
Besluitvorming Provinciale Staten van Groningen

Beide studies hebben geleid tot een voorkeursvariant, wat heeft geleid tot een aantal concrete voorstellen in Leek. Deze voorstellen uit beide studies zijn samengevoegd onder de noemer ‘HOV Leek’. Op 12 maart jongstleden hebben Provinciale Staten van de Provincie Groningen hierover positief besloten en zijn middelen vrijgegeven om de voorstellen in Leek, in overleg met inwoners en de gemeente Leek nader uit te werken.

Om welke voorstellen gaat het in Leek?
 • Aanleg van een bus afrit vanaf de A7
 • Verbeteren van de zuidelijke rotonde nabij de A7 (bypasses)
 • Aanleg van een P+R Leek nabij A7, voor ca. 200 auto’s
 • Mogelijke aanleg van een busbaan in noordelijke richting over Oude Postweg
 • Verbeteren van de rotonde Oude Postweg – Hoofdstraat, incl. evt. verplaatsen bushaltes
 • Realiseren van een verbinding N979 - Oostindie (lijn 85): brug, busbaan, haltes en fietspad.
 • Aanpassen van de rotonde Auwemalaan - Lindesteinlaan
 • Realiseren van het eindpunt Qlink lijn 3 nabij Tolbert
 • Realiseren van het eindpunt Qlink lijn 3, in Oostindie, incl. koppelmogelijkheid met buslijn 85
 • Aanpassen van de rotonde Lindesteinlaan - Euroweg
 • Aanpassen van de kruising Vredewoldplantsoen – Oosterheerdtstraat
 • Realiseren van bushaltes rondom de rotonde N372 – Euroweg
 • Realiseren van (een uitbreiding van) fiets-parkeren bij verschillende haltes
Waarom dit bericht

Bij het nader uitwerken van de plannen willen we de omwonenden en belanghebbenden graag betrekken. Dit gaan we doen, door bijeenkomsten te organiseren met de omwonenden en belanghebbenden. Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen van de eerste ronde avonden. Met deze mail willen we een vooraankondiging doen van deze avonden. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gegeven over het proces, de inhoudelijke geschiedenis van de uitgevoerde studies uit 2013, de huidige stand van zaken, hoe de besluitvorming in elkaar steekt en wat de kaders zijn waarbinnen we de plannen samen met u nader willen uitwerken. Wellicht kunnen we daar op deze avond al een begin mee maken.
Het gebied wordt opgedeeld in drie blokken en per blok wordt een bijeenkomst georganiseerd:

 1. Deel A7- rotonde N372/Euroweg (Hotel Leek; incl. parallelstructuur)
 2. Deel Oostindie (eindpunt Qlink en busbaan Oostindie - N979)
 3. Overige maatregelen.

De avonden worden via de lokale media aangekondigd, en zal ook op deze website worden gepubliceerd .

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen. Per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel.  050 3164528.