Evenementen in Oostwold & Omgeving

Dinsdag, 30 Oktober 2018 -
20:00-
Verkiezingsdebatavond

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen voor het Westerkwartier organiseert het Platform Landschapsbeleidsplan Westerkwartier een verkiezingsdebatavond op dinsdag 30 oktober in de Cazemierboerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Het debat zal worden geleid door Meindert Schollema (oud burgemeester van Pekela)

Het Platform Landschapsbeleidsplan Westerkwartier is een burgerinitiatief van deskundigen en vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van natuur en landschap, landbouw, cultureel erfgoed, duurzaamheid en educatie. Het platform heeft afgelopen jaar een reeks aanbevelingen opgesteld t.b.v. een Landschapsbeleidsplan voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Dit is uitgemond in een brochure „Samen naar een mooi Westerkwartier” die 26 april j.l. is aangeboden aan burgemeester vd Tuuk, voorzitter van de Stuurgroep Herindeling. Ook de Raadswerkgroep Herindeling Westerkwartier heeft inmiddels  deze brochure ontvangen. Binnenkort zal deze brochure ook worden overhandigd aan Gedeputeerde Staghouwer van de Provincie Groningen. Nota en brochure zijn te vinden op www.milieubeheerzwk.nl.

Het debat zal gevoerd worden aan de hand van een 10-tal speerpunten en stellingen (zie bijlage), die wij van belang achten voor de komende zittingsperiode van de nieuwe gemeenteraad. Op deze debatavond kunt u kennis nemen van de mening van politieke partijen over deze stellingen en met hen in debat gaan. Inmiddels hebben bijna alle politieke partijen toegezegd te zullen deelnemen. Ook de pers is geïnformeerd.

Als dorpsvereniging heeft u ongetwijfeld belang bij de kwaliteit van natuur en landschap in uw omgeving. Wij hopen daarom op uw aanwezigheid op deze avond.

 

Locatie CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27 in Tolbert