Zonnepark voor Oostwold

Geschreven: woensdag 03 januari 2018 Geschreven door: Westerkwartier

OOSTWOLD –  De aanleg van een geluidswal die wordt ‘belegd’ met zonnepanelen moet het verkeerslawaai dat Oostwold ondervindt van de nabijgelegen snelweg A7 met de helft verminderen.

Bewoners van het dorp ijveren al sinds 2014 voor de aanleg van deze geluidswal die een lengte moet krijgen van anderhalve kilometer. Het terugdringen van het aantal decibellen die de langsrazende auto’s op de A7 veroorzaken is volgens bestuursvoorzitter Jannie Kootstra van de projectgroep uit Oostwold geen overbodige luxe. ,,Ieder jaar razen meer auto’s over de A7”, zegt zij. ,,‘s Zomers buiten in de tuin zitten, is er niet meer bij. We zien ons zelfs gedwongen om de ramen ‘s nachts dicht te doen anders doe je hier geen oog meer dicht.’’

Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt het geen ‘gewone’ geluidswal. De plannen die zijn ontwikkeld, voorzien erin dat de wal helemaal wordt ‘beplakt’ met zonnepanelen. Er is ruimte voor in totaal ruim 9000 vierkante meter zonnepanelen. Hiermee kan zoveel elektriciteit worden opgewekt dat Oostwold (635 inwoners) hierin zelfvoorzienend wordt en daarmee niet langer afhankelijk van energieleveranciers.

Een bos

De aanleg van de zonnewal betekent een forse ingreep in het landschap. Dat bracht de initiatiefnemers op het idee om een aantal zaken te combineren. Over en langs de wal willen de dorpsbewoners een fietspad, wandelpad en ruiterpad aanleggen. De zonnewal die wordt aangelegd vanaf het viaduct bij Letterbert tot aan de Munnikevaart wordt beplant met bomen en struiken en oogt straks vanaf de dorpskern als een soort bos.

Volgens Kootstra breekt voor de projectgroep een spannende fase aan: ,,Binnenkort gaat de aanvraag de deur uit naar de gemeente Leek voor de aanpassing van het bestemmingsplan waarin ruimte wordt geboden voor de zonnewal. Onlangs bezocht een delegatie uit het dorp het provinciehuis in Groningen om ruim duizend handtekeningen te overhandigen die zijn opgehaald in Oostwold, Lettelbert en Enumatil en omgeving.

Daarin wordt bepleit dat de nieuw aan te leggen fietspad plusroute tussen Leek en Groningen pal langs Oostwold komt te lopen. Daarmee wordt de combinatie met de zonnewal mogelijk gemaakt. De voorgestelde route van deze nieuwe fietsverbinding voert nu over een traject ten zuiden van de A7. De initiatiefnemers bepleiten het opschuiven van het traject langs de noordelijke variant.

Zuidelijke ringweg

Mogelijk dat het zand dat vrijkomt bij de aanpak van het zuidelijke ringwegtraject in de stad naar Oostwold kan worden vervoerd om te worden verwerkt bij de aanleg van de zonnewal. Kootstra hoopt dat de aanleg direct na de zomer kan beginnen.